2e Bataillon Grenadier Compagnie
 


                                         Noord - Nederland
                            
                                   Links (naar andere Websites)
                                                        

Moet u beslist bezoeken:  
Napoleon, The battle of Waterloo 1815

"Friezen onder Napoleon"
               J.A Paasman:                

"Napoleon1812"
   Reconstuctie Moskou 1812        
 
Joost van Hövell tot Westervlier     

Zusterverenigingen:  
Belgisch 7e Bat. Infanterie van Linie
de 1e+2e Leichtes Bataljon der KGL
                      standplaats Osnabrück
Napoleontische koopwaar en kleding  
" Tents of Old ", historische tenten
Persoonlijk Website:  

Webpagina van 2e NN Grenadier-tambour
                Ruy Tolen: